Genç Akademisyenler Seminer Serisi-9

09/11/2018

Oxford Üniversitesi doktora öğrencisi Walaa Quisay’ın konuşmacı olduğu ve yoğun katılımın görüldüğü serinin bu etkinliğinde konu Şehy Hamza Yusuf ve Şehy Abdal Hakim Murad’ın siyaset felsefeleri bağlamında ırk, cinsiyet ve muhalif olmaktı. Her iki düşünürün çocukluk ve eğitim hayatları hakkında bilgiler ışığında başlayan Quisay, konuşmasının devamında günümüz Batı ülkelerinde bu iki düşünürün isimleri geçmeden veya referans verilmeden İslam hakkında bir tartışmanın yapılmadığını belirtti. Quisay daha sonra her iki düşünürün modernite ve gelenekseliğe yaklaşımlarını değerlendirdi. İslami düşüncenin politik sorunları ve aktivizm üzerine tartışmalardan örnekler veren Quisay, devamında Şeyh Hamza Yufus’un muhaliflik, liberalism, demokratik sürece katılım, ırk ve cinsiyet konularına yaklaşımını ele aldı.  Quisay Şehy Hamza Yufus’un felsefesini anlattıktan sonra Şehy Abdal hakim Murad’ın kimlik ve politik kimlik oluşumu hakkında yaklaşımını ele aldı. Son olarak Şehy Abdal hakim Murad’ın feminizm hakkında düşüncelerinden bahsederek konuşmasını sonlandırdı. Etkinlik soru cevaplar ile sona erdi.