Londra’da Dr. William Brown’u Anma Gecesi Düzenlendi

17/05/2016

Asya’yı Avrupa’ya bağlayan ilk kıtalar arası köprü olan Boğaziçi Köprüsü’nün yapımına ilişkin hikâyeyi anlatan tek film olma özelliğine sahip ‘’The Story of the First Bosphorus Bridge: Remembering Dr. William Brown’’ 13 Mayıs Cuma günü Anglo-Turkish Society ve Yunus Emre Enstitüsü organizatörlüğünde gösterildi.

Film öncesi açılış konuşmasında Brown’un mühendis arkadaşı Harvey Binnie, Boğaziçi Köprüsü’nün yapıldığı döneme ilişkin filmde de yer yer bahsi geçen İstanbul’un sosyolojik arka planını ele alan bir sunum gerçekleştirdi. Binnie’nin sunumundan alıntılanan şu ifadelerin filme dair bir özet niteliğinde olduğu düşünülebilir:

‘’Bilindiği üzere Türkiye iki ayrı kıtadan oluşan bir ülke konumunda ve bu durum yüzyıllarca bir problem olarak kaldı. Yalnızca ticari faaliyetler bile düşünüldüğünde o zamanlar yüklü bir miktarda malın boğaz aşırı bir yakadan diğer yakaya taşınması ciddi bir zaman kaybı ve parasal maliyet anlamına geliyordu.

1960 yıllara gelindiğinde ise artan nüfusun ihtiyaçlarıyla birlikte, örneğin yolcu taşımacılığında sayıları giderek artan şehir hatları vapurlarıyla on dakikalık bir sefer için yaklaşık iki saat beklemeniz gerekiyordu. Bu durum mal taşımacılığı söz konusu olduğunda ise bazen günler alabiliyordu.

Köprünün yapımı tamamlandığında İstanbul şehri nihayet mal ve yolcu trafiğinin rahatça aktığı günlere kavuşabildi. Günlerce süren taşımacılık artık dakikalarla ölçülebilecek kadar kısalmış ve kolaylaşmıştı. İlk kayıtlara göre günde yirmi bin aracın bir yakadan diğer yakaya geçtiğini biliyoruz. Bu yoğunluğun gün geçtikçe artmış olması ikinci köprünün yapımını hızlandırmış ve bu güne gelindiğinde ise İstanbul için artık üçüncü köprünün hizmete girdiğini görmekteyiz. Türkiye’nin kalkınma hedeflerinde bu köprülerin kayda değer önemini gözden kaçırmamak gerekiyor. Asya’yı Avrupa’ya bağlayan ilk kıtalararası köprü olma özelliğiyle Boğaziçi Köprüsü’nün bir katalizör görevi görerek Türkiye ekonomisinde meydana gelen büyümede büyük rol oynadığı söylenebilir.1970’lerdeki iki milyonluk nüfusun bugün yaklaşık on sekiz milyona ulaşmasında bu büyümenin etkilerini görmek mümkün.’’

1973 tarihinde bir İngiliz şirketi tarafından yapımı tamamlanan Boğaziçi Köprüsü’nün hikâyesini ekrana taşıyan ‘’The Story of the First Bosphorus Bridge” filmi aynı zamanda 70’li yıllarda İstanbul’daki gündelik hayattan ilgi çekici manzaraları gün yüzüne çıkartmış oldu.  Film gösteriminin ardından, köprünün tasarımını gerçekleştiren ve gecenin kendisine atfedildiği Dr. William Brown’un mühendis arkadaşı Harvey Binnie, seyircilerden gelen soruları cevapladı.