Osmanlıca Kursları Başlıyor!

Yüzyıllar boyunca Osmanlı egemenliğinde kalmış geniş bir coğrafyada konuşulan ve yazıda kullanılan modern Türkçenin öncüsü olarak kabul edilen Osmanlı Türkçesi kursu bu dönem 3 farklı seviyede düzenlenecek.

 1.    Başlangıç Seviye

1 Şubat-4 Nisan 16:00-18:00 saatleri arasında yapılacak olan kursta, en az B2 seviyesinde Türkçe bilgisine sahip katılımcılar Arap alfabesiyle eski Osmanlıca okuma ve anlama becerisi kazanacaklar.

Öğrenciler 19. yüzyıl metinleri üzerinde yapacakları çalışmalarla, okumalarını pekiştirecek, ve temel Türkçe dilbilgisi kuralları ve söz dizimi açısından becerilerini geliştirebilecekler. Ayrıca derslerde Osmanlı Türkçesine etki eden Arapça ve Farsça unsurlara da değinilecektir.

Kurs Tarihleri: 1 Şubat – 4 Nisan 2020 / Cumartesi 

Saat: 16:00-18:00

2.    Orta Seviye 

Ders, öğrencilere Arap-Fars alfabesinde yazılmış Osmanlı Türkçesini okumak ve anlamak için gerekli becerileri kazandıracaktır.

Derse katılan öğrenciler 19. yüzyıldan kalma metinler üzerinde çalışarak okumalarını geliştireceklerdir. Türkçe dilbilgisi ve söz dizimininin temel ilkeleri sık sık gözden geçirilecektir. Öğrenciler ayrıca Osmanlı Türkçesinde yer alan Arapça ve Farsça unsurlara tanıtılacaktır. Bu dersin bir diğer önemli yönü, öğrencilere verilen metinlerde karşılaşılan sorunları çözmek için sözlük kullanımı hakkında bilgi vermektir.

* Sınıf, en az B2 düzeyine kadar Türkçe ile ilgili özel bilgi gerektirir.

Kurs Tarihleri: 1 Şubat – 4 Nisan 2020  / Cumartesi

Saat: 13:45- 15:45

3.    İleri Seviye

29 Ocak-8 Nisan, 18:00-20:00 saatleri arasında yapılacak olan kursta, en az B2 seviyesinde Türkçe bilgisine sahip katılımcılar Arap alfabesiyle eski Osmanlıca okuma ve anlama becerisi kazanacaklar.

İleri Osmanlıca kursuna katılan öğrenciler, daha yoğun okuma yapacak ve dönemin önemli metinlerini okuyarak Osmanlı Tarihi hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Türkçe temel dilbilgisi ve söz dizim kuralları da eğitim içeriğinde verilecektir.

Kurs Tarihleri: 29 Ocak-8 Nisan 2020 / Çarşamba

Saat: 18:00-20:00

* 1 Nisan tarihinde ders yapılmayacaktır.

        

Detaylı bilgi için;

☎️ +44 207 387 30 36

?  londra@yee.org.tr