Osmanlıca Kursu Başlıyor!

Yüzyıllar boyunca Osmanlı egemenliğinde kalmış geniş bir coğrafyada konuşulan ve yazıda kullanılan modern Türkçenin öncüsü olarak kabul edilen Osmanlı Türkçesi kursu başlıyor.

12 Ekim-14 Aralık tarihlerinde,  15:00-17:00 saatleri arasında yapılacak olan kursta, en az B2 seviyesinde Türkçe bilgisine sahip katılımcılar Arap alfabesiyle eski Osmanlıca okuma ve anlama becerisi kazanacaklar.

Öğrenciler 19. yüzyıl metinleri üzerinde yapacakları çalışmalarla, okumalarını pekiştirecek, ve temel Türkçe dilbilgisi kuralları ve sözdizimi açısından becerilerini geliştirebilecekler. Ayrıca derslerde Osmanlı Türkçesine etki eden Arapça ve Farsça unsurlara da değinilecektir.

Detaylı bilgi için;

☎️ +44 207 387 30 36

londra@yee.org.tr